KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Stare Żukowice

Stare Żukowice, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 629,5766 ha

Ilość działek: 1389

Liczba uczestników scalenia: 525

 

Postępowanie scaleniowe na obszarze wsi Stare Żukowice w gminie Lisia Góra zostało wszczęte z urzędu Postanowieniem Starosty Tarnowskiego nr GN-6622.11.2014 z dn. 11.09.2014r. Wybór Rady Uczestników Scalenia został dokonany na zebraniu w dniu 17.12.2014r. Ustalenie zasad szacunku nastąpiło na zebraniu w dniu 11.02.2015r. Wyłożenie szacunku porównawczego gruntów miało miejsce w dniach od 9.04.2015r. do 17.04.2015r.

 W ramach czynności technicznych dotychczas wykonano:

- założenie osnowy

- ustalenie granicy zewnętrznej obszaru scalenia

- pomiar elementów niezmiennikowych

- szacunek gruntów

- rejestr przed scaleniem

- zebranie życzeń

- projekt wstępny (ustawka)

 Do końca 2015 r. planowane do wykonania są następujące czynności:

- projekt szczegółowy  

- rejestr po scaleniu

- wyznaczenie i okazanie projektu na gruncie

Obszar scalenia