KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Rzymkowice

Rzymkowice, gmina Korfantów, powiat nyski, województwo opolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 751,6048 ha

Ilość działek: 1617

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Nyskiego nr GG.IV.AB.6017-1-1/10/1.1/2012 z dnia 05.01.2012r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Rzymkowice gmina Korfantów, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 25.10.2021r.

W roku 2018 planowane do wykonania są następujące etapy:

  • Wybór Rady Uczestników Scalenia

W roku 2019 planowane do wykonania są następujące etapy:

  • Ustalenie zasad szacunku
  • Wyłożenie szacunku
  • Zebranie życzeń
  • Projekt wstępny scalenia

W roku 2020 planowane do wykonania są następujące etapy:

  • Projekt szczegółowy, rejestr po scaleniu
  • Wyznaczenie i okazanie projektu wraz ze stabilizacją punktów granicznych

 

Mapa obszaru scalenia Rzymkowice

Zawiadomienie Wybór Rady Uczestników Scalenia

Zebranie dot. uchwały w sprawie określenia zasad szacunku

Obwieszczenie - przedstawienie wyników oszacowania gruntów\

Obwieszczenie o zbieraniu życzeń

Obwieszczenie o zebraniu w sprawie podjęcia uchwały - zgody na dokonany szacunek porównawczy gruntów

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu wstępnego projektu rozmieszczenia gruntów objętych scaleniem

Obwieszczenie o okazaniu projektu scalenia w Rzymkowicach gm. Korfantów