KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Nowe Żukowice

Nowe Żukowice, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski, województwo małopolskie
Powierzchnia obszaru scalenia: 352,8963 ha
Ilość działek: 735
Liczba uczestników scalenia: 341

Postępowanie scaleniowe na obszarze wsi Nowe Żukowice w gminie Lisia Góra zostało wszczęte z urzędu Postanowieniem Starosty Tarnowskiego nr GN-6622.12.1.2014 z dn. 21.07.2015r.

 W ramach czynności technicznych dotychczas wykonano:

- założenie osnowy

Do końca 2015 r. planowane do wykonania są następujące czynności:

- ustalenie granicy zewnętrznej obszaru scalenia

- pomiar elementów niezmiennikowych

- Wybór Rady Uczestników Scalenia zostanie dokonany na zebraniu zaplanowanym na dzień 21.09.2015 r.

Obszar scalenia

Zebranie