KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Łętownia

Łętownia, gmina Jordanów, powiat suski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 1063 ha
Ilość działek: 8282
Liczba uczestników scalenia: 1446
Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Suskiego nr WG.661.2.3.2017 z dnia 14.03.2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Łętownia gmina Jordanów.
Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.12.2019 r.

W roku 2017 zrealizowano następujące etapy:
•    Wybór Rady Uczestników Scalenia
•    Ustalenie zasad szacunku gruntów
•    Opracowanie rejestru szacunku gruntów przed scaleniem i wyłożenie szacunku
•    Zebranie życzeń

W roku 2018 zrealizowano następujące etapy:

- Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
- Opracowanie projektu wstępnego scalenia
- Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu
- Wyznaczenie i okazanie projektu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2019r:

- Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia i wprowadzenie zmian
- Stabilizacja projektu scalenia
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia
- Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
- Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

Mapa obszaru scalenia