KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Łętownia

Łętownia, gmina Jordanów, powiat suski, województwo małopolskie

Kancelaria terenowa w Łętowni

Powierzchnia obszaru scalenia: 1063 ha

Ilość działek: 8282

Liczba uczestników scalenia: 1446

 

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Suskiego nr WG.661.2.3.2017 z dnia 14.03.2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Łętownia gmina Jordanów.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.12.2019 r.

Do końca roku 2017 planowane są następujące etapy:

  • Wybór Rady Uczestników Scalenia
  • Ustalenie zasad szacunku gruntów
  • Opracowanie rejestru szacunku gruntów przed scaleniem i wyłożenie szacunku
  • Zebranie życzeń

 

Informacje dodatkowe:

1. W dniu 20.07.2017r o godzinie 13:00 w budynku Remizy OSP w Łętowni odbyło się zebranie uczestników scalenia wsi Łętownia celem wyboru rady uczestników scalenia.

2. W dniu 20.07.2017r o godzinie 14:00 w budynku Remizy OSP w Łętowni odbyło się zebranie uczestników scalenia wsi Łętownia celem określenia zasad szacunku gruntów w drodze uchwały - pierwszy termin.

3. W dniu 10.08.2017r o godzinie 17:00 w budynku Remizy OSP w Łętowni odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Łętownia celem określenia zasad szacunku gruntów w drodze uchwały - drugi termin.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Mapa scalenia letownia.pdf)Mapa obszaru scalenia