KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Łętownia

Łętownia, gmina Jordanów, powiat suski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 1063 ha
Ilość działek: 8282
Liczba uczestników scalenia: 1446
Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Suskiego nr WG.661.2.3.2017 z dnia 14.03.2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Łętownia gmina Jordanów.
Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.12.2019 r.
Do końca roku 2017 planowane są następujące etapy:
•    Wybór Rady Uczestników Scalenia
•    Ustalenie zasad szacunku gruntów
•    Opracowanie rejestru szacunku gruntów przed scaleniem i wyłożenie szacunku
•    Zebranie życzeń

Mapa obszaru scalenia