KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Krzeczów

Krzeczów, gmina Lubień, powiat myślenicki, województwo małopolskie.

Powierzchnia obszaru scalenia: 1150.8479 ha

Liczba działek:  8413

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Myślenickiego z dnia 29.10.2018r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Krzeczów gmina Lubień.
Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.10.2022 r.

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2019r.:
- Ustalenie i pomiar granicy zewnętrznej obszaru opracowania
- Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów
- Wybór Rady Uczestników Scalenia
- Ustalenie zasad szacunku gruntów
- Opracowanie rejestru gruntów przed scaleniem i wyłożenie szacunku

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2020r.:
- Zebranie życzeń
- Opracowanie projektu wstępnego scalenia
- Opracowanie projektu szczegółowego wraz z rejestrem gruntów po scaleniu

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2021r.:
- Wyznaczenie i okazanie projektu
- Rozpatrzenie zastrzeżeń do projektu scalenia i wprowadzenie zmian
- Stabilizacja projektu scalenia
- Opracowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji zatwierdzającej projekt scalenia

Etapy prac przewidziane do realizacji w 2022r.:
- Sporządzenie części ewidencyjnej operatu scaleniowego
- Opracowanie dokumentacji do ujawnienia w księgach wieczystych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia

 

Obwieszczenie wyłożenie szacunku porównawczego gruntów

Obwieszczenie - Ustalenie zasad szacunku

Obwieszczenie - Wszczęcie postępowania

Obwieszczenie - Wybor Rady Uczestnikow scalenia

Obwieszczenie - zgoda na szacunek