KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Tarnów-Klikowa

Miasto Tarnów dzielnica Klikowa , obręb 01 oraz część obrębu 02, 03, 04 07, 08, 09, województwo małopolskie.

Powierzchnia 437 ha, liczba działek 1918, liczba uczestników scalenia 1270

 

Postępowanie scaleniowe obejmujące grunty wokół autostrady A-4 w obrębach 01, 02, 03, 04, 07, 08, 09 położone w mieście Tarnowie (Klikowa – nazwa zwyczajowa) zostało wszczęte z urzędu postanowieniem Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 22 kwietnia 2016r., znak WGN.6832.1.2016. Pierwszą czynnością wykonaną w ramach prac scaleniowych było zebranie życzeń od uczestników scalenia odnośnie przyszłej lokalizacji działek. Indywidualne spotkania odbywały się przez okres dwóch miesięcy tj. lipca i sierpnia 2016r.

W dniu 6 października 2016r odbędzie się zebranie mające na celu wybór Rady uczestników scalenia oraz określenie zasad szacunku gruntów objętych postępowaniem scaleniowym. W razie braku kworum wymaganego w trakcie pierwszego zebrania przewidziano drugi termin tj. 11 października 2016.

Kolejne czynności przewidziane do realizacji w roku 2016r. to opracowanie mapy szacunku porównawczego gruntów, rejestru gruntów przed scaleniem, projektu wstępnego scalenia gruntów tzw. ustawki oraz projektu ogólnego scalenia.

Obszar scalenia