KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Chodów

Chodów, gmina Charsznica, powiat miechowski, województwo małopolskie

Powierzchnia obszaru scalenia: 453.3078 ha

Ilość działek: 599

Liczba uczestników scalenia: 211

 Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Miechowskiego nr GG.611.3.2017 z dnia 30.05.2017r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Chodów gmina Charsznica, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

 Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.12.2019r.

 W roku 2017 wykonano następujące etapy prac:

  • Wybór Rady Uczestników Scalenia
  • Ustalenie zasad szacunku
  • Wyłożenie szacunku
  • Zebranie życzeń

 Do końca roku 2018 planowane do wykonania są następujące etapy:

  • Projekt wstępny scalenia
  • Projekt szczegółowy, rejestr po scaleniu
  • Wyznaczenie i okazanie projektu wraz ze stabilizacją punktów granicznych

Mapa obszaru scalenia
Obwieszczenie: Wybór Rady Uczestników Scalenia
Obwieszczenie: Zasady szacunku porównawczego gruntów
Obwieszczenie: Wyłożenie szacunku porównawczego gruntów
Obwieszczenie: Okazanie i wyłozenie projektu scalenia gruntów