KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Chodów

Chodów, gmina Charsznica, powiat miechowski, województwo małopolskie,

Kancelaria terenowa w Miechowie

Powierzchnia obszaru scalenia: 453.3078 ha

Ilość działek: 599

Liczba uczestników scalenia: 211

Postępowanie scaleniowe zostało wszczęte Postanowieniem Starosty Miechowskiego nr GG.611.3.2017 z dnia 30.05.2017 r., na wniosek właścicieli gruntów położonych w  obrębie ewidencyjnym Chodów gmina Charsznica, których łączny obszar przekracza połowę powierzchni projektowanego obszaru scalenia.

Przewidywany termin zakończenia prac scaleniowych – 31.12.2019 r.

Do końca roku 2017 planowane są następujące etapy:

  • Wybór Rady Uczestników Scalenia
  • Ustalenie zasad szacunku
  • Wyłożenie szacunku
  • Zebranie życzeń