KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych posiada ponad 50-letnią historię, funkcjonując od samego początku tworzenia administracji państwowej w strukturach wojewódzkich. Od 1 stycznia 1992 r. zostaje przekształcone w zakład budżetowy. W tym okresie nadzór na działalnością Zakładu sprawuje w imieniu Wojewody Krakowskiego - Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Wojewódzkiego. Od dnia 1.01.1999 r. Biuro zostaje włączone do struktur organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


Z dniem 1 stycznia 2011 r. forma organizacyjna Biura zostaje zmieniona z zakładu budżetowego na jednostkę budżetową.

Biuro zatrudnia wysoko wykwalifikowany zespół pracowników — zarówno młodych, jak i posiadających duże doświadczenie zawodowe. Duża część pracowników posiada uprawnienia zawodowe pozwalające na realizacje szerokiego zakresu prac geodezyjnych oraz projektowych. Działania biura wspomagane są poprzez nowoczesny sprzęt oraz oprogramowanie.