KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Oferta pracy na zastępstwo Referent ds. księgowości

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie

ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków

OGŁASZA OFERTĘ PRACY NA ZASTĘPSTWO-

Referent ds. księgowości

 

 

1. Wymagania niezbędne:

 

 1. Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych dla stanowisk urzędniczych określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 902 z późń. zm.), w szczególności:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
   4. nieposzlakowana opinia
 2. Wykształcenie minimum średnie ekonomiczne.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. Wiedza w zakresie ustawy o rachunkowości.
 2. Wiedza w zakresie ustawy o podatku od towarów i usług.
 3. Wiedza w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.
 4. Znajomość zagadnień funkcjonowania samorządu terytorialnego.
 5. Mile widziany minimum 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie księgowości.
 6. Umiejętność:

           kompleksowego wykorzystania posiadanej wiedzy,

           szybkiego uczenia się.

     7. Samodzielność, terminowość, komunikatywność, skrupulatność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przyjmowanie i sprawdzanie dokumentów pod względem formalno-rachunkowym.
 2. Wprowadzanie dokumentów do systemu finansowo-księgowego.
 3. Obsługa operacji bankowych.
 4. Terminowa realizacja płatności za zobowiązania Biura.
 5. Dekretacja księgowa dokumentów.
 6. Prowadzenie rejestrów VAT.
 7. Wystawianie not odsetkowych.
 8. Prowadzenie rejestru umów i ich zmian.
 9. Rozliczanie delegacji pracowników.
 10. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

 

4. Wymagane dokumenty formalne:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczających inne kwalifikacje,
 6. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 7. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz  o korzystaniu  z pełni praw publicznych
 9. oświadczenie kandydata, dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Dokumenty z dopiskiem „Dotyczy zatrudnienia na zastępstwo w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie” należy składać w terminie do dnia 9 maja 2018 roku, do godziny 14.00 – w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Kraków lub pocztą – na adres j.w. lub przesłać pocztą e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data wpływu do Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego wyżej terminu, nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Informacje dodatkowe można uzyskać osobiście w Krakowskim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie ul. Gazowa 15,  pokój  nr 23 lub telefonicznie:
tel. 12 6198810, w dni robocze w godzinach od 7.30 - 15.30

 

kwestionariusz osobowy: kwestionariusz

oświadczenia: oświadczenie

 

Informujemy, że na stanowisko referenta ds. księgowości wybrana została Pani Urszula Miksa.