KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Narada Dyrektorów WBGiTR

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050001.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050001.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050003.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050003.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050004.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050004.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050005.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050005.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050006.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050006.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050007.JPG'
There was a problem loading image 'images/Artykuly/img/narada/PB050007.JPG'

W dniach 5-6 listopada 2013 roku w Krakowie odbyła się narada dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych.

Tematem wiodącym była rola Biur w realizacji PROW 2007-2013 oraz prognozy na lata 2014-2020. W naradzie uczestniczył z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Jerzy Kozłowski, który omówił nowelizację ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz zaprezentował referat z-cy Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW Pani Renaty Zielińskiej na temat rozwiązań prawnych i finansowych dla działania „scalanie gruntów" w nadchodzącym okresie programowania. Dyrektor KBGiTR w Krakowie Pan Gustaw Korta wystąpił z referatem „Stan i problemy realizacji działania scalanie gruntów w ramach PROW 2007-2013 oraz wynikające stąd sugestie na okres programowy 2014-2020". W trakcie narady dyskutowano nad możliwością pozyskania środków z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie prac przygotowujących obiekty do scaleń oraz ustaleniem beneficjenta pomocy unijnej na te projekty. Zaproszony gość – Prezes SGP Pan Stanisław Cegielski przedstawił aktualne prace nad ustawą „Prawo geodezyjne i kartograficzne" i innymi aktami prawnymi związanymi z geodezją, a szczegółowo rozwinął temat egzaminów na uprawnienia zawodowe. W pierwszym dniu na spotkaniu obecni byli także przedstawiciele Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i przedstawiciel Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

PB050001.JPG PB050003.JPG PB050004.JPG

PB050005.JPG PB050006.JPG PB050007.JPG