KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Akcja Krwiodawstwa 2018

W czwartek (04.10.2018 r.) pracownikom i klientom Urzędu Marszałkowskiego przyświecał jeden cel – pomoc potrzebującym. Podczas czwartej w tym roku i zarazem 26 akcji krwiodawstwa organizowanej przez Klub Honorowych Dawców Krwi działający przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie, aż 62 osoby podzieliły się z potrzebującymi tym najcenniejszym darem. W efekcie oddano prawie 28 litrów krwi.

W tym roku po raz pierwszy w akcji wzięli udział pracownicy Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Oddając krew można uratować życie innym ludziom - rozumieją to Ci, którzy przerwali swoje codzienne zajęcia, żeby uczestniczyć w akcji krwiodawstwa, dziękujemy w imieniu OBDAROWANYCH.

 SAVE krwSAVE 2krw

Odsłon artykułów:
164249