KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Odczytanie decyzji zatwierdzającej projekt scalenia w dniu 14.02.2013

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/P1070959 9.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070959 9.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070958 8.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070958 8.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070956 6.JPG'
There was a problem loading image 'images/P1070956 6.JPG'

W dniu 14.02.2013 r w miejscowości Świerkle odbyło się zebranie uczestników scalenia, na którym odczytana została decyzja zatwierdzająca projekt scalenia w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubiany, których łączna powierzchnia opracowania wyniosła 244.1656 ha.

Starosta Opolski postanowieniem z dnia 30 września 2010 roku orzekł o wszczęciu na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw postępowania scaleniowego gruntów położonych w obrębach Świerkle, Brzezie i Dobrzeń Wielki gmina Dobrzeń Wielki oraz w obrębie Biadacz gmina Łubiany. Wnioskodawca podał, że na wnioskowanym obszarze jest właścicielem ponad 50% gruntów, a postępowanie scaleniowe umożliwi stworzenie korzystniejszych warunków gospodarowania, w związku z planowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym polegającym na budowie kompleksu szklarni, co jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z przesłankami wynikającymi z ustawy, postępowanie scaleniowe gruntów spełniło cele określone w art. 1 ustawy poprzez poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych, racjonalne ukształtowanie rozłogów gruntów i dostosowanie granic nieruchomości do systemu urządzeń melioracji wodnych, dróg oraz rzeźby terenu. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, uczestnicy scalenia otrzymali grunty o równej wartości szacunkowej w zamian za dotychczas posiadane, a ponadto przy zachowaniu wartości przed scaleniem różnica powierzchni wydzielonych im gruntów nie przekraczała dopuszczalnych powierzchni zgodnie z art. ust. 2 ustawy.

Decyzja zatwierdzająca projekt scalenia gruntów stanowi podstawę do ujawnienia nowego stanu prawnego w księgach wieczystych prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Opolu.

P1070959 9.JPGP1070958 8.JPGP1070956 6.JPG