KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (GŁOSOWANIE)

Szanowni Państwo,

Trwa III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Już od 10 września, wszyscy mieszkańcy Małopolski, którzy ukończyli 16 rok życia będą mogli wybrać spośród zgłoszonych zadań najlepsze pomysły. Zwycięskie projekty zrealizuje Województwo Małopolskie, a głosowane potrwa do 5 października.

Głosować można na trzy sposoby. Aby wybrać faworyta w swoim subregionie można oddać głos:
- na stronie www.bo.malopolska.pl
- wrzucić kartkę do urny w jednym z 23 punktów zlokalizowanych w każdym powiecie Małopolski,
- przesłać głos listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
Każdy mieszkaniec dysponuje jednym głosem i może go wykorzystać na dowolne zadanie zgłoszone w jego subregionie.

Wykaz zadań, punktów do głosowania oraz karta do głosowania dostępne będą na stronie www.bo.malopolska.pl

 

baner 750x200

Odsłon artykułów:
164253