KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

"Pociąg" do kultury - akcja rabatowa na wejściówki do instytucji kultury województwa małopolskiego

pociag do kultury

"Pociąg do kultury" to wspólna inicjatywa Województwa Małopolskiego i Kolei Małopolskich sp. z o.o.
Od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. kupując bilet na przejazd kolejami spółki Koleje Małopolskie otrzymujesz równocześnie rabat na skorzystanie z oferty programowej 15 samorządowych instytucji kultury województwa małopolskiego.

Jak skorzystać?

  1. Kup dowolny bilet na przejazd Kolejami Małopolskimi.
  2. Nie wyrzucaj wykorzystanego biletu za przejazd Kolejami Małopolskimi.
  3. Zatrzymaj go, bez względu na to w jaki sposób kupiłeś bilet (w okienku kasowym, poprzez aplikację iMKA, w biletomacie, on-line, u konduktora).
  4. Kupiony bilet, potwierdzenie jego zakupu wydrukowane lub okazane na urządzeniu mobilnym, paragon poświadczający doładowanie iMKA, bilet miesięczny, w ciągu 30 dni od daty utraty ważności, uprawnia do zniżek i rabatów na skorzystanie z oferty samorządowych instytucji kultury uczestniczących w inicjatywie „Pociąg do kultury”.

    Lista instytucji oraz szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej:
    https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/kultura-i-dziedzictwo/projekty-i-inicjatywy-kulturalne/pociag-do-kultury
Odsłon artykułów:
134865