KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE

Narada Dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych

Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku - wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna - w dniach 12-14 października 2016 roku zorganizowało w Gdańsku Naradę roboczą pn. „Postęp prac urządzeniowo-rolnych – scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”, z udziałem dyrektorów wszystkich biur geodezji i terenów rolnych z kraju, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie - pracowników merytorycznie związanych z pracami urządzeniowo-rolnymi jak również sprawami ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz przedstawicieli regionalnych władz i lokalnych samorządów.

 

 Tematem Narady było przedstawienie przez Ministerstwo i biura geodezji, zagadnień i problemów wynikających z realizacji scaleń i zagospodarowania poscaleniowego w ramach PROW 2014-2020 oraz związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych w świetle obowiązujących przepisów prawa i projektów zmieniających. Wprowadzeniem do Narady – było wystąpienie Gustawa Korty - Dyrektora Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z prezentacją na temat „Roli i funkcjonowania biur geodezji w kraju na przestrzeni lat oraz zadań biur realizowanych w jednostkach samorządów województw.”

Podczas narady Pan Gustaw Korta - Dyrektor Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych został wybrany na Przewodniczącego Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Biur Geodezji i Terenów Rolnych na miejsce odchodzącego na emeryturę Dyrektor Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych Stanisława Talerzowskiego.

Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie z Departamentu Gospodarki Ziemią i Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich - omówili problematykę:

- scaleń i wymian gruntów w świetle obowiązujących przepisów prawnych, problemy w ich realizacji wynikające z przepisów prawa, proponowane zmiany w ustawie o scalaniu i wymianie gruntów,

- finansowania operacji Scalanie gruntów - zasady oraz aktualny stan zaawansowania prac scaleniowych w ramach PROW 2014-2020,

- ochrony gruntów rolnych i leśnych w świetle obowiązujących przepisów.

            Naradę zakończyła dyskusja, w której udział wzięli zgromadzeni goście, podkreślając rolę scaleń i zagospodarowania poscaleniowego w kształtowaniu rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

 

 s_698_465_16777215_00_images_1NaradaDyr_IMG_7711_2.jpg

s_701_437_16777215_00_images_1NaradaDyr_IMG_7687_2.jpg