KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Rusza III edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

BOWM logo

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza wszystkich mieszkańców Małopolski do wzięcia udziału w III edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 7 maja do 6 czerwca 2018 r. każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat może zgłaszać własne pomysły obywatelskie. Przewidziane są również spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe dla wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowe informacje oraz harmonogram BOWM można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

Odsłon artykułów:
134904