KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Komunikat

WAŻNY KOMUNIKAT

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym wprowadzamy ograniczenie wstępu oraz poruszania się gości w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie do niezbędnego minimum.

Prosimy, aby w miarę możliwości wszelkie sprawy załatwiać drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną – dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”.

W sytuacjach szczególnych i konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Odsłon artykułów:
183617