KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

„Małopolska. Na dłużej”

Co by było, gdybyś przeniósł się do krainy pozytywnej energii?
Co by było, gdybyś wyruszył w podróż do niezwykłych miejsc i przeżył wspaniałą przygodę, spotkał ciekawych ludzi?
Co by było, gdybyś mógł znaleźć miejsce, gdzie poczujesz się wolny, szczęśliwy i bezpieczny?
Co by było, gdybyś mógł nazwać to miejsce … domem?

Odsłon artykułów:
183601