KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Rusza IV edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie zaprasza wszystkich mieszkańców Małopolski do wzięcia udziału w IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Od 27 maja do 17 czerwca 2019 r. każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat może zgłaszać własne pomysły obywatelskie. W tym roku pula pieniędzy przeznaczona na BOWM to aż 12 mln złotych!

Szczegółowe informacje oraz harmonogram BOWM można znaleźć na stronie internetowej: www.bo.malopolska.pl

BO grafika

Informacja prasowa

Odsłon artykułów:
183622