KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Małopolskie Dni Rodziny

Serdecznie zapraszamy na Małopolskie Dni Rodziny, które wystartują w niedzielę 12 maja i zakończą się w środę 22 maja. Przygotowane zostały liczne atrakcje, m.in. bezpłatne zwiedzanie muzeów, przejazdy Kolejami Małopolskimi oraz pikniki rodzinne z koncertami, warsztatami i zabawami plenerowymi dla dużych i małych.
Szczegółowy plan oraz informacje na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/mnostwo-atrakcji-dla-duzych-i-malych-malopolskie-dni-rodziny-coraz-blizej

1000x67 1

Odsłon artykułów:
203116