KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Wypełniasz PIT? Oddaj 1% podatku na jedną z małopolskich organizacji!

Ponad 67 mln zł – to kwota, która w ubiegłym roku zasiliła konta małopolskich organizacji pożytku publicznego z 1% podatku. Część osób na złożenie swoich PIT-ów ma czas tylko do czwartku 31 stycznia. Warto przy tej okazji pamiętać, że ponad 750 organizacji z Małopolski czeka na nasze wsparcie!

Nie wiesz jaką organizację wybrać? Chcesz zmienić tę, którą wspierasz od lat? Nic prostszego – wejdź na spis uprawnionych OPP dostępny pod adresem: https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/  i włącz filtrowanie wyników w otwartym pliku (czyli .xlsx lub .ods). Szybko wyszukasz wszystkie organizacje ze swojego miasta, gminy, powiatu czy województwa.

Zachęcamy szczególnie do wsparcia małopolskich OPP. W aktualnym spisie jest ich obecnie ponad 750. Podatnicy mogą zdecydować się na wsparcie akcji charytatywnych, projektów sportowych, kulturalnych, promujących folklor i lokalne dziedzictwo historyczne, wydarzeń historycznych czy eventów ekologicznych.

Szczegółowe informacje znajdziesz pod adresem:https://www.malopolska.pl/aktualnosci/wspolpraca/ryczaltowcy-tez-moga-oddac-1

 

3

Odsłon artykułów:
203125