KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Życzenia Świąteczne

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia,

wypełnionych zapachem świątecznych wypieków,

nutą wspólnie śpiewanej kolędy.

Niech pod świąteczną choinką znajdzie się szczęście,

życzliwość i wzajemne zrozumienie,

a Nowy 2019 Rok przyniesie zdrowie, pomyślność i sukcesy.

życzą
Dyrekcja oraz Pracownicy
Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie.

Odsłon artykułów:
203134