KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Święto Małopolski

860px x 575px

10 czerwca obchodzimy Święto Małopolski, ustanowione w 2009 roku przez władze Województwa Małopolskiego. Celebrując nasze wspólne święto możemy pokazać i podkreślić w ten sposób, że tworzymy szczególną wspólnotę, która w obecnych, trudnych chwilach potrafi się solidaryzować i okazywać sobie wzajemne wsparcie.

Więcej szczegółów w linkach poniżej:
https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/swieto-malopolski-2020

https://www.facebook.com/529279380469095/posts/3254896647907341/

Województwo Małopolskie przygotowało także dedykowany Quiz wiedzy o Małopolsce, w którym można sprawdzić swoją wiedzę o regionie.

Quiz jest dostępny pod linkiem:
https://malopolskapoleca.pl/quiz/swieto-malopolski

Odsłon artykułów:
220015