KRAKOWSKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W KRAKOWIE
Misją KBGiTR w Krakowie jest sprawne funkcjonowanie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jako jednostki budżetowej w zakresie statutowej działalności, a w szczególności wykonywanie prac geodezyjno-urządzeniowo-rolnych, geodezyjnych, kartograficznych i projektowych należących do zadań własnych, zleconych Samorządu Województwa i Marszałka na podstawie przepisów prawa oraz wynikających z zawartych porozumień Samorządu Województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.

Ogłoszenie 6

Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie informuje, że w związku z zagrożeniem epidemicznym (koronawirus) – zaplanowane w dniu: 08.04.2020r. przeprowadzenie czynności geodezyjnych w miejscowości Wokowice mającym na celu ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych oraz okazanie projektu scaleniowego nie odbędą się.

O nowym terminie wyżej wymienionych prac zostaną Państwo poinformowani listownie.

Ogłoszenie 5

W związku z wprowadzeniem podstawowych środków ochronnych przeciwko rozprzestrzenianiu się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie poszukuje sprzedawcy, który byłby w stanie dostarczyć rękawiczki lateksowe/winylowe/nitrylowe w rozmiarze L/XL w ilości około 30 opakowań po 100/200 szt.

Sprzedawców prosimy o kontakt z Biurem.

Odsłon artykułów:
203117